Varför gillar inte ankor burkskinka?

Det känns som att simma i en SPAM-damm.