På internet kan man fritt välja vem man vill vara, men vad väljer folk? Förståndshandikappad dövtolk som är amputerad nedanför armbågarna.