Jag gav upp min plats till en blind person i bussen.
Det var så jag förlorade jobbet som bussförare.