”Har du adressen till han som limmade på mig?”
”Ja, men fäst dig inte vid det.”