Facebook: ”Mina barn är perfekta.”
Instagram: ”Mina barn är vackra.”

Bitter: ”Mina barn är anledningen jag dricker.”