Jag är skild, 2 år. Men den satans kvinnan ringer fortfarande och vill ha pengar. Jag tänker inte ge henne något. Hon får hitta någon annan!