Nog är det väl ändå förbannat så många enfaldiga djävla människor det finns här i världen! Så less!